Završila je pravni fakultet, ali niko neće da je zaposli: ‘Kad mi direktori vide Iice, samo mi pokažu vrata’ (Foto)

  • admin
  • May 23, 2019
  • Comments Off on Završila je pravni fakultet, ali niko neće da je zaposli: ‘Kad mi direktori vide Iice, samo mi pokažu vrata’ (Foto)

Ova djevojka je završila pravni fakultet, ali tešk0 može da nađe posao. Obično je 0dbiju zbog njenog izgleda. Djevojke često imaju pr0blema kada traže poslove. Obično atraktivne djevojke imaju veće p0teškoće da nađu posao.  Pogotovo kada su budući šefovi žene.  Često je prisutna doza ljub0more i u lijepim djevojkama osjećaju k0nkurenciju.

Često poslodavci ne žele da zaposle žene jer uzimaju u obzir da će one nekada tražiti trudničk0 i porodiljn0.  To je još jedan vid diskriminacije i ugrožavanja prava.  Brojni su slučajevi gdje žene nisu dobile posao iz tih razloga.

Djevojka po imenu Irina Kova iz Rusije, koja ima 33 godine, ispričala je da joj je njen izgled uvijek stvarao prepreku kada bi tražila posao.  Završila je pravni fakultet, imala odličan CV, ali bi je zbog njenog izgleda 0dbili. Ona je veoma atraktivna djevojka i velika je mogućnost da su drugi bili veoma ljubom0rni na nju. Pogotovo žene koje su bile poslodavci.

Irina je čak rekla da ju je jedna na intervjuu zamolila da ofarba kosu u crno. Irina je inače plava i očigledno su željeli da ona izgleda manje atraktivno kako im ne bi predstavljala pr0blem.  Kaže da je često osjećala ljubom0ru kod žena. Način ponašanja prema njoj i to kako su je gledali je dosta govorio.

Priznala je da je i promijenila boju kose zbog toga i da je počela nositi naočare kako bi djelovala profesionalnije. Ovo nije jedini slučaj da se atraktivne djevojke diskriminiraju.  Mnoge su se susrele s ovakvim situacijama. Jeste li vi imali  sličnu?