ZapaIiIa društvene mreže: Svi k0mentarišu njenu za’dnjicu, d0ktor potvrdio da je sve prirodno (Foto)

  • admin
  • August 18, 2019
  • Comments Off on ZapaIiIa društvene mreže: Svi k0mentarišu njenu za’dnjicu, d0ktor potvrdio da je sve prirodno (Foto)

Danas mnoge djev0jke kače svoje prov0kativne slike i na taj način dobiju dosta pratioca na društvenim mrežama. Većina njih uradi e’stetske 0peracije kako  bi dobili takve 0bline. Ova djevojka je postala veoma popuIarna na društvenim mrežama, a najviše zbog svojih 0blina.

Danas mnoge djevojke kače svoje prov0kativne slike i najviše zbog toga dobiju dosta pratioca na društvenim mrežama kao što je lnstagram. To je nekako najlakši način, zar ne?

Većina njih uradi e’stetske 0peracije kako  bi dobili takve 0bline. Kao što smo već  dosta puta rekli kako ne treba pretjerivati s njima. Uredu je uraditi nešto umjereno, ali  svaka pretjeri’vanja su zaista l0ša. Možete totalni pr’mijeniti svoj izgIed i čak se una’kaziti. To vam svakako nije potrebno.

Nemojte da vam fi’zički izgled bude jedino što možete da ponudite. Ne dozvolite sebi da sIijepo pratite neke trendove i gubite sebe. Ova djev0jka je postala poznata zbog svoje gu’ze. Njeno ime je Daisy Keech i dolazi iz Velike Britanije.

Na svim slikama ćete vidjeti nj’enu gu’zu u prvom planu.  Dobija dosta komentara na račun svog izgIeda. Neki komentari su tipa da njena gu’za nije prava i da je uradila e’stetski zahvat. SmetaIo joj  je što to govore,  pa je željela da im dokaže da nisu u pravu.

Tražila je od svog d0ktora da potvrdi kako nije radila nikakav e’stetski zahvat, a on je to i potvrdio.  Vjerujemo da će se ove sIike muškarcima posebno dopasti.  Moramo priznati da je zg0dna, ali i lijepa.